Μουσείο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας Παλαιοανθρωπολογίας Α.Π.Θ

Μουσείο Γεωλογίας Παλαιοντολογίας Παλαιοανθρωπολογίας Α.Π.Θ Ελληνικό Κέντρο Παρατήρησης