Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μηλιά Γρεβενών

Ελληνικό κέντρο παρατήρησης Μουσείο φυσικής ιστορίας Μηλιά Γρεβενών