Σάμος Το κάστρο του Λυκούργου

Ελληνικό κέντρο παρατήρησης Σάμος. Το κάστρο του Λυκούργου